Planer & Valper


Kennel

Blåbyen

Oppdrett av Bichon Havanaise


Hjemmesiden er endret og under oppbygging :)

NYHETER

Ny hjemmeside.

KONTAKTINFORMASJON:


Mobil: 99040753

Email: heiroso@online.no


Copyright @ All Rights Reserved